İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Açık Pozisyonlar

Hasta Hizmetleri Yetkilisi Yetiştirme Programı
Medical Park Linkedin

Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve Gelişim

Medical Park Eğitim Politikamız


Artan rekabet koşullarında, personelimizin yetkinlik ve mesleki beceri düzeyini arttırarak hastalarımıza en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Bu bağlamda verilen eğitimlerle, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, performanslarını artırmak ve sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, kişilerin ve kurumun sürekli gelişiminin sağlanması, kurum içi bilgi ve algı seviyesinin yükseltilmesi, motivasyonun sağlanması, aidiyet ve bütünün parçası olduğu algısının güçlendirilmesi hedeflerimiz arasındadır.

Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi


Eğitim ihtiyaçları, kurumun strateji ve hedefleri, performans değerlendirme sonuçları, görev gerekleri, yönetici veya çalışanın kendisinden gelen geri bildirimler, yeni yatırım ve projeler ışığında belirlenmektedir.

Eğitim Katalog Yapımız


Eğitim kataloğumuz Teknik ve Yetkinlik olmak üzere iki ana kategoriden oluşmaktadır. Çalışanlar işe alındıkları ilk günden itibaren zorunlu, teknik, hizmet içi, kalite ve kişisel gelişim eğitimleri başlıkları altında eğitimler alırlar. Teknik ve Yetkinlik başlıklı eğitimleri kendi iç kaynağımızla verdiğimiz gibi dış firmalardan da bu ihtiyaçlar karşılanmaktadır.

MPHG Çalışanlarına Verilen Eğitimler


• Oryantasyon Eğitimleri: İnsan Kaynakları tarafından yeni başlayan tüm personele uygulanan; hastane kültürü, organizasyonu, fiziki yapısı ve yönetim şekli ile ilgili bilgilendirme yapılan programlardır.

• İş Başı Adaptasyon Eğitimleri: Yeni çalışanın, göreve başladığı bölüm tarafından mesleğinin uygulama aşamasında temel olarak bilgilendirildiği, işleyişi tanıdığı programlardır.

• Birim İçi Eğitimler: Çalışanın bilgi ve becerisini geliştirmek, medikal pratikte gelişmeler ve yeni teknolojiler üzerine Laboratuvar, Radyoloji, Nükleer Tıp, Onkoloji, Hemşirelik Hizmetleri, Girişimsel Kardiyoloji gibi bölümlerde bölüm içi çalışanların birbirini bilgilendirmesi üzerine yapılan eğitimlerdir. Bu eğitimleri, birimler kendi içlerinde planlar ve hastane eğitim sorumlusu bilgisi/gözlemi eşliğinde gerçekleştirir.

• Kalite Eğitimleri: Kalite birimi tarafından hastane çalışanlarına verilen, hastane denetimleri için alınması gereken eğitimleri kapsayan programlardır.

• Zorunlu Eğitimler: Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan ve sağlık çalışanlarının alması gereken eğitimlerdir.

• Veritabanı Eğitimleri: Çalışanların yaptıkları işler ile ilgili olarak aldıkları eğitimlerdir kurum içi olarak karşılanan bu eğitimler bazen kurum dışı firmalardan da destek alınarak yapılmaktadır. (Medin Eğitimi, ERP Oracle Eğitimi)

• Kongre-Sempozyum: Çalışanın mesleki gelişimi açısından gündemi takip edebildiği toplantılar, kurultaylar vb. organizasyonları içerir.
footer